Förtroendevalda i Munkedals kommun

Ellen Werenskiöld-Solberg (MP)

Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare MP 2018-10-15 2022-10-14