Förtroendevalda i Munkedals kommun

Ombud (2 st)

Namn
Begravningsombud
Väst Vatten AB, ägarombud