Förtroendevalda i Munkedals kommun

Nämnder (10 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Välfärdsnämnden
Jävsnämnden
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Valnämnd
Kommunfullmäktiges valberedning