Christoffer Wallin (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-386391 (mobil)

E-post:
christoffer.wallin@munkedal.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Folkhälsopolitiska rådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Sammankallande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2019-02-21 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Välfärdsnämnden 1:e vice 2019-01-01 - 2022-12-31
Välfärdsnämndens utskott 1:e vice 2019-01-01 - 2022-12-31