Förtroendevalda i Munkedals kommun

Helen Greus (SD)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31