Förtroendevalda i Munkedals kommun

Överförmyndare (1 st)