Förtroendevalda i Munkedals kommun

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övriga

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Ovan är ett urval,

Beredning

Fullmäktigeberedningar

Ovan är ett urval,

Kommunalförbund

Revisorer

Ovan är ett urval,

Överförmyndare

Ombud

Utskott

Partier