Förtroendevalda i Munkedals kommun

Vänsterpartiet (V)

Antal personer (9 st)

Efternamn Förnamn
Fivelsdal Bjarne
Fivelsdal Martina
Barfoot-Ekelund Irene
Svedjenäs Malin
Hemberg Tiina
Göransson Ove
Johansson Jonas
Fasth Gunilla
Strömberg Malin