Förtroendevalda i Munkedals kommun

Kultur- och utbildningsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

E-post:
kommun@munkedal.se