Förtroendevalda i Munkedals kommun

Terje Skaarnes (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-174625 (mobil)

E-post:
Terje.Skaarnes@politik.munkedal.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, direktion 1:e vice 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges arvodesberedning Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kultur- och utbildningsnämnden 1:e vice 2023-01-01 2026-12-31
Munkedal Vatten AB, styrelse Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Jävsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Munkbo, styrelse Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Västvatten AB, styrelse Ersättare 2023-02-27 2026-12-31