Förtroendevalda i Munkedals kommun

Centerpartiet (C)

Antal personer (11 st)

Efternamn Förnamn
Svensson Leif
Hansson Hans-Olof
Hansson Helena
Thorstensson Carina
Nilsson Christer
Hansson Rolf
Rodin Monica
Sunesson Lars-Göran
Andersson Karl-Anders
Hedlund Claes
Gustavsson Barbro