Förtroendevalda i Munkedals kommun

Jenny Jansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0735-273122 (mobil)

E-post:
Jenny.Jansson@politik.munkedal.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges arvodesberedning Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Rambo AB, styrelse Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot S 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare S 2018-10-15 2021-11-16
Kommunfullmäktige Ledamot S 2014-10-15 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot S 2010-11-01 2014-10-31