Förtroendevalda i Munkedals kommun

Linda Wighed (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-323 854 (mobil)

E-post:
Linda.Wighed@politik.munkedal.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Demokratiberedningen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-11-03 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Välfärdsnämndens utskott 1:e vice 2023-01-10 2026-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ersättare 2023-01-10 2026-11-11
Folkhälsopolitiska rådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Munkedal Vatten AB, styrelse Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Välfärdsnämnden 1:e vice 2023-01-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare M 2018-10-15 2022-10-14