Förtroendevalda i Munkedals kommun

Marcus Virdhage Wennergren (SD)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Munkbo, styrelse Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Välfärdsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Välfärdsnämndens utskott Ersättare 2023-01-10 2026-12-31