Förtroendevalda i Munkedals kommun

Louise Skaarnes (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-352432 (mobil)

E-post:
louise.skaarnes@munkedal.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Borgerliga vigselförrättare Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Folkhälsopolitiska rådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare Sammankallande 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Väst Vatten AB, ägarombud Ombud 2023-01-01 2023-12-31