Förtroendevalda i Munkedals kommun

Katarina Furufalk (KD)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Munkedal Vatten AB, styrelse Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice 2023-01-01 2026-12-31