Förtroendevalda i Munkedals kommun

Kristdemokraterna (KD)