Förtroendevalda i Munkedals kommun

Centerpartiet (C)