Förtroendevalda i Munkedals kommun

Fredrik Roos Fylksjö (SD)

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Munkedal Vatten AB, styrelse Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Välfärdsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Välfärdsnämndens utskott Ersättare 2023-01-10 2026-12-31