Förtroendevalda i Munkedals kommun

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)