Förtroendevalda i Munkedals kommun

Kommunfullmäktige

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-14

Uppdrag (54 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Johansson Regina S Ledamot 21
Sunesson Lars-Göran C Ledamot 11
Nyberg Göran L Ledamot 13
Bergqvist Håkan S Ersättare 47
Högberg Thomas L Ersättare 43
Berg Rolf S Ledamot 18
Palm Henrik M Ersättare 36
Hemberg Tiina V Ersättare 51
Gustafsson Ulla M Ledamot 9
Höglind Anna L Ersättare 42
Werenskiöld-Solberg Ellen MP Ersättare 53
Andersson Karl-Anders C Ledamot 10
Nilsson Christer C 2:e vice 3
Karlsson Ausra M Ledamot 6
Andersson Peter SD Ledamot 30
Brink Per-Arne S Ledamot 20
Jansson Jenny S Ledamot 24
Pasanen Runa SD Ersättare 54
Kettil Liza S Ledamot 17
Martinsson Yvonne S Ersättare 48
Petersson Jan SD Ledamot 29
Andersson Nina KD Ersättare 45
Johansson Mathias SD Ledamot 33
Hansson Helena C Ersättare 40
Hässlebräcke Pia S Ledamot 23
Klaavuniemi-Odelsheim Heikki SD Ordförande 1
Börjesson Christer SD Ledamot 31
Jacobsson Caritha S Ledamot 22
Hognert Jan M Ledamot 5
Alm AnnSofie M Ledamot 4
Isenheim Nina MP Ersättare 52
Orsbeck Inger S Ersättare 49
Fredriksson Gunnar M Ledamot 7
Hermansson Linn SD Ledamot 34
Wighed Linda M Ersättare 37
Ericson Bo SD Ledamot 35
Thorstensson Carina C Ledamot 12
Niklasson Sten-Ove S Ersättare 46
Enholm Matheus SD Ledamot 28
Jacobsson Rolf KD Ledamot 16
Barfoot-Ekelund Irene V Ersättare 50
Sundell Maria S Ledamot 19
Hammarström Glenn M Ersättare 38
Hansson Tony SD Ledamot 32
Svensson Lovisa C Ersättare 41
Ernflykt Johnny M 1:e vice 2
Svenberg Rödin Martin M Ledamot 8
Olsson Fredrik KD Ledamot 15
Blomstrand Karin L Ledamot 14
Olsson Olle KD Ersättare 44
Espenkrona Camilla M Ersättare 39
Göransson Ove V Ledamot 26
Svedjenäs Malin V Ledamot 25
Isenheim Hans-Joachim MP Ledamot 27

Uppdragshistorik

EfternamnFörnamnPartiUppdragPeriod startPeriod slut
Magnusson Johan L Ersättare 2018-10-15 2022-04-01
Gedda Carolina SD Ersättare 2018-10-15 2021-12-16
Petersson Jan SD Ersättare 2018-10-15 2021-12-16
Wallin Christoffer SD Ledamot 2018-10-15 2021-12-16
Karlsson Leif S Ledamot 2018-10-15 2021-11-29
Jansson Jenny S Ersättare 2018-10-15 2021-11-16
Reuterbratt Pontus SD Ledamot 2018-10-15 2021-09-02
Shehadeh Ayman MP Ersättare 2018-10-15 2021-05-05
Fredriksson Gunnar M Ersättare 2018-10-15 2020-10-08
Corner Malin M Ledamot 2020-10-09 2020-10-08
Karlsson Dahlgren Robin M Ledamot 2018-10-15 2020-10-08
Alamro Hisham S Ersättare 2018-10-15 2019-11-18
Corner Malin M Ersättare 2018-10-15 2019-06-19
EfternamnFörnamnPartiUppdragPeriod startPeriod slut
Olsson Olle KD Ledamot 2018-07-06 2018-10-16
Börjesson Christer SD Ledamot 2018-02-22 2018-10-16
Hansson Helena C Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Bergqvist Håkan S Ledamot 2017-02-20 2018-10-14
Göransson Ove V Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Jansson Jenny S Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Gustavsson Barbro C Ersättare 2014-10-15 2018-10-14
Sunesson Lars-Göran C Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Hansson Tony SD Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Karlsson Åsa S Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Martinsson Yvonne S Ersättare 2015-06-15 2018-10-14
Hognert Jan M 2:e vice 2014-10-15 2018-10-14
Isenheim Nina MP Ersättare 2014-10-15 2018-10-14
Klaavuniemi-Odelsheim Heikki SD Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Orsbeck Inger S Ersättare 2014-10-15 2018-10-14
Lundin Said S Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Börjesson Christer M Ersättare 2014-10-15 2018-10-14
Ericson Bo M Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Jacobsson Rolf KD Ersättare 2017-04-11 2018-10-14
Enholm Matheus SD Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Johansson Regina S Ersättare 2014-10-15 2018-10-14
Andersson Karl-Anders C Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Wallin Christoffer SD Ledamot 2015-07-15 2018-10-14
Kettil Liza S Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Nilsson Christer C Ordförande 2014-10-15 2018-10-14
Gustafsson Ulla M Ersättare 2016-08-04 2018-10-14
Sundell Maria S Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Espenkrona Camilla M Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Blomstrand Karin L Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Brink Per-Arne S Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Alm AnnSofie M Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Höglind Anna L Ersättare 2014-10-15 2018-10-14
Hässlebräcke Pia S Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Andersson Nina KD Ledamot 2015-12-17 2018-10-14
Jacobsson Caritha S 1:e vice 2014-10-15 2018-10-14
Svenberg Rödin Martin M Ersättare 2017-10-26 2018-10-14
Nilsson Mona C Ersättare 2017-06-16 2018-10-14
Jacobsson Björn L Ersättare 2014-10-15 2018-10-14
Barfoot-Ekelund Irene V Ersättare 2016-12-07 2018-10-14
Berg Rolf S Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Corner Malin M Ledamot 2016-08-04 2018-10-14
Isenheim Hans-Joachim MP Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Svensson Leif C Ersättare 2015-09-18 2018-10-14
Thorstensson Carina C Ledamot 2014-10-15 2018-10-14
Olsson Olle KD Ersättare 2015-12-17 2018-07-06
Nyberg Göran C Ledamot 2014-10-15 2015-09-18
Wallin Christoffer SD Ersättare 2014-10-15 2015-07-14
Nilsson Johan S Ledamot 2014-10-15 2015-06-15
EfternamnFörnamnPartiUppdragPeriod startPeriod slut
Bergqvist Håkan S Ledamot 2006-11-17 2017-02-19
Hemberg Tiina V Ledamot 2013-02-28 2016-12-07
Alm AnnSofie M Ledamot 2010-11-01 2014-10-31
Lundin Said S Ledamot 1998-11-01 2014-10-31
Andersson Nina KD Ledamot 2010-12-14 2014-10-31
Höglind Anna FP Ersättare 2013-12-09 2014-10-31
Sundell Maria S Ledamot 2009-01-09 2014-10-31
Olsson Olle KD Ledamot 1998-11-01 2014-10-31
Jacobsson Björn FP Ersättare 2010-11-01 2014-10-31
Jacobsson Caritha S 1:e vice 2010-11-01 2014-10-31
Henriksson Rolf M Ledamot 2013-11-14 2014-10-31
Blomstrand Karin FP Ledamot 2013-10-04 2014-10-31
Hansson Helena C Ledamot 2010-11-01 2014-10-31
Petersson Jan C Ledamot 2010-11-01 2014-10-31
Sunesson Lars-Göran C 2:e vice 2010-11-01 2014-10-31
Göransson Ove V Ledamot 2008-10-10 2014-10-31
Gustavsson Barbro C Ledamot 2013-10-04 2014-10-31
Brink Per-Arne S Ledamot 1998-11-01 2014-10-31
Jacobsson Rolf KD Ledamot 1998-11-01 2014-10-31
Börjesson Christer M Ledamot 2002-11-01 2014-10-31
Schewenius Bertil M Ersättare 2010-11-01 2014-10-31
Karlsson Åsa S Ledamot 2004-01-16 2014-10-31
Jansson Jenny S Ledamot 2010-11-01 2014-10-31
Berg Rolf S Ledamot 2006-11-01 2014-10-31
Nilsson Christer C Ordförande 2006-11-01 2014-10-31
Isenheim Hans-Joachim MP Ledamot 2009-07-07 2014-10-31
Orsbeck Inger S Ledamot 2006-11-01 2014-10-31
Kettil Liza S Ledamot 2010-11-01 2014-10-31
Nilsson Mona C Ersättare 2010-12-03 2014-10-31
Klaavuniemi-Odelsheim Heikki SD Ledamot 2010-11-01 2014-10-31
Hässlebräcke Pia S Ersättare 2010-11-01 2014-10-31
Henriksson Rolf M Ersättare 2010-11-01 2013-11-13
Blomstrand Karin FP Ersättare 2006-11-01 2013-10-03
Gustavsson Barbro C Ersättare 2010-11-01 2013-10-03
Hemberg Tiina V Ersättare 2010-11-01 2013-02-28
Karlsson Nils S Ersättare 2010-11-01 2011-02-28
Andersson Nina KD Ersättare 2010-11-01 2010-12-13
Jacobsson Björn FP Ledamot 2004-11-25 2010-10-31
Sunesson Lars-Göran C Ledamot 2008-11-27 2010-10-31
Schewenius Bertil M Ledamot 2010-08-12 2010-10-31
Karlsson Nils S Ledamot 2002-11-01 2010-10-31
Nilsson Mona C Ersättare 2009-11-03 2010-10-31
Martinsson Yvonne S Ersättare 2007-09-26 2010-10-31
Jacobsson Caritha S Ledamot 2006-11-01 2010-10-31
Schewenius Bertil M Ersättare 2003-08-19 2010-08-11
Hedlund Claes C Ledamot 2006-11-01 2009-11-03
Isenheim Hans-Joachim MP Ersättare 2006-11-01 2009-07-06
Sundell Maria S Ersättare 2006-11-01 2009-01-08
Göransson Ove V Ersättare 2002-11-01 2008-10-09
Bergqvist Håkan S Ersättare 2006-11-01 2006-11-16
Svensson Leif C Ledamot 1998-11-01 2006-10-31
Andersson Nina KD Ersättare 1998-11-01 2006-10-31
Nilsson Christer C Vice ordförande 2002-11-01 2006-10-31
Martinsson Yvonne S Ersättare 1998-11-01 2006-10-31
Jacobsson Björn FP Ersättare 2002-11-01 2004-11-25
Nyberg Göran C Ledamot 2002-11-01 2003-09-01
Karlsson Nils S Ersättare 1998-11-01 2002-10-31
Börjesson Christer M Vice ordförande 1998-11-01 2002-10-31
Karlsson Leif S Ledamot 1998-11-01 2002-10-31
Schewenius Bertil M Ersättare 1998-12-03 2002-10-31
Göransson Ove V Ledamot 1998-11-01 2002-10-31
Nilsson Christer C Ledamot 1998-11-01 2002-10-31
Jacobsson Björn FP Ersättare 1998-11-01 2002-10-31
Börjesson Christer M Ledamot 1994-11-01 1998-10-31
Svensson Leif C Ledamot 1994-11-01 1998-10-31
Nilsson Christer C v.ordf 1994-11-01 1998-10-31
Hognert Jan M Ledamot 1994-11-01 1998-10-31
Jacobsson Björn FP Ersättare 1994-11-01 1998-10-31
Karlsson Nils S Ersättare 1994-11-01 1998-10-31
Brink Per-Arne S Ledamot 1994-11-01 1998-10-31
Karlsson Leif S Ledamot 1994-11-01 1998-10-31
Jacobsson Rolf KD Ersättare 1994-11-01 1998-10-31
Lundin Said S Ledamot 1994-11-01 1998-10-31
Berg Rolf S Ersättare 1991-11-01 1994-10-31
Svensson Leif C Ledamot 1991-11-01 1994-10-31
Hognert Jan M Ersättare 1991-11-01 1994-10-31
Lundin Said S Ledamot 1991-11-01 1994-10-31
Andersson Nina KDS Ledamot 1991-11-01 1994-10-31
Nilsson Christer C Ledamot 1991-11-01 1994-10-31
Gustavsson Barbro C Ersättare 1991-11-01 1994-10-31
Brink Per-Arne S Ledamot 1991-11-01 1994-10-31
Karlsson Leif S Ledamot 1991-11-01 1994-10-31
Jacobsson Björn M Ledamot 1991-11-01 1994-02-03
Nyberg Göran C Ledamot 1991-11-01 1992-09-14
Ekeroos Per-Göran FP Ledamot 1988-11-01 1991-10-31
Svensson Leif C Ledamot 1988-11-01 1991-10-31
Brink Per-Arne S Ledamot 1988-11-01 1991-10-31
Karlsson Leif S Ledamot 1988-11-01 1991-10-31
Lundin Said S Ledamot 1988-11-01 1991-10-31
Nilsson Christer C Ledamot 1988-11-01 1991-10-31
Nyberg Göran C Ledamot 1988-11-01 1991-10-31
Nyberg Göran C Ledamot 1985-11-01 1988-10-31
Lundin Said S suppl 1985-11-01 1988-10-31
Nilsson Christer C Ledamot 1985-11-01 1988-10-31
Karlsson Leif S Ledamot 1985-11-01 1988-10-31
Svensson Leif C Ledamot 1985-11-01 1988-10-31
Ekeroos Per-Göran FP Ledamot 1985-11-01 1988-10-31